Securitate si sanatate in munca

HC-HR CONSULTING TEAM firmă de consultanţă, acreditată conform Certificatului de acreditare nr. 1446 din data de 26.04.2007, pentru a presta servicii de securitate şi sănătate în muncă, dar şi servicii de mediere internă pe piaţa muncii, vine acum în întâmpinarea cerinţelor clienţilor săi oferind un pachet atractiv de servicii privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi situaţii de urgenţă. Ne asumăm responsabilitatea de a respecta toate reglementările şi prevederile legale în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Prin apelarea la serviciile noastre privind securitatea si sanatatea in munca, va protejati afacerea, va protejati pe dumneavoastra si va protejati angajatii. Costurile unui accident de munca sunt imense: libertatea timp de 3 ani, mii de lei amenda, alte mii de lei cheltuieli post-accident (cheltuieli de spitalizare, plata salariatului care il inlocuieste pe accidentat) sau diminuarea profitului. Societatea noastra va ofera urmatoarele servicii:

 1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice;
 2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 4. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 6. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 9. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 10. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
 11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 12. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 13. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 15. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 16. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 17. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 18. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 19. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 20. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 21. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 23. Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 25. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 26. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 27. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 28. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 29. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 30. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 31. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
 32. Organizarea comitetului de securitate si sanatate in munca
  Actualizarea Regulamentului Intern cu prevederi in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 33. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (instruirea introductive – generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica). La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.
 34. Infiintarea urmatoarelor registre:
 • Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca;
 • Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
 • Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare;
 • Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru
HC HR CONSULTING TEAM SRL CUI 17685561 Nr. Reg. Com. J40/10257/2005 Sediu: Bucureşti, sector 1, Str. Aldeni, nr. 28, cod 013564 Punct de lucru şi adresă de corespondenţă: Bucureşti, sector 6, B-dul Uverturii, nr. 2, bl.R1, sc. 2, ap. 31, cod 060941 intrare separată Telefon: 021-430.62.09 Fax: 021-430.62.09 Mobil: 0745-230.415, 0742-478.442 E-mail: office@hchr.ro Web:www.hchr.ro harta_mare Ne puteţi contacta şi prin formularul de mai jos:

Denumire societate(*)

Telefon/Fax(*)

Mail (*)

Persoana de contact(*)

Domeniu de activitate(*)

Numar de salariati(*)

Adresa sediu(*)

Puncte de lucru in Bucuresti/provincie(*)

Ce servicii doresc din gama oferita(*)

Serviciul solicitat a fost prestat pana in prezent
de catre alte firme sau persoane autorizate?

×